Denne nettsiden forkorter lange nettaddresser..

Lange linker (URL'er) opptar unødvendig mye plass i en SMS.

For at eiendomsmeglere som bruker Webmegler skal ha mest mulig plass til viktig informasjon i sine SMS'er gjør vi om lange linker til kortere linker ved hjelp av denne nettsiden.